• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnych

Ogłoszenia i komunikaty

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

INFORMACJA - PRACA PSZOK 24 I 31.12.2020

OTWARCIE PSZOK OD 27.04.2020 R.

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie informuje, że od dnia 27 kwietnia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 zostaje otwarty.  

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w miarę możliwości wstrzymywać się
z przekazywaniem odpadów do momentu, aż sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym minie.

 

Zasady korzystania z PSZOK od 27.04.2020 r.:

1. Godziny urzędowania :

Poniedziałek - piątek 6:30 – 19:30

Sobota 8:00 – 15:30

2. Wymogi:

- Konieczność noszenia maseczki lub części garderoby nadającej się do zakrywania nosa i ust,      
  zachowanie odstępu 2m

- Konieczność posiadania dokumentów do weryfikacji danych (dowód osobisty lub deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami)

- Staranne posegregowanie odpadów przed przyjazdem na PSZOK, w celu skrócenia do minimum   czasu przebywania na terenie zakładu (osoby ze zmieszanymi odpadami nie zostaną wpuszczone na teren zakładu)

3. Maksymalna ilość osób na terenie PSZOK uzależniona jest od rodzajów odpadów przywożonych przez mieszkańców (jedna osoba na jedno stanowisko rozładowcze)

4. Rodzaje przyjmowanych odpadów oraz stawki za odpady limitowane zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Załączniki:
Pobierz plik (info pszok.pdf)otwarcie PSZOK[ ]195 kB

ODBIÓR ODPADÓW PŁYNNYCH

Informujemy, że Zakład Usług Komunalnych nie świadczy usług związanych z odbiorem nieczystości płynnych. Wykaz firm uprawnionych znajduje się poniżej 

http://odpady.mikolow.eu/wykazy-i-rejestry/wykaz-przedsiebiorcow-swiadczacych-uslugi-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych-z-terenu-gminy-mikolow/

ZMIANA SIEDZIBY

Informujemy, że Zakład Usług Komunalnych został przeniesiony na ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie tel. 32 2262 551, 32 2264 187

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIKOŁOWIE

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie informuje, że w dniu 21.07.2016 r. zgodnie z Uchwała nr XX/478/2016  z dnia 28 czerwca 2016 wprowadzono Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie. 

Uchwała nr XX/477/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.  określa roczne limity przyjęcia odpadów do PSZOK (dot. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon) 

1. meble i inne odpadów wielkogabarytowe - 0,3 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny 

2. odpady budowlane i rozbiórkowe - 0,2 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny (gruz, papa, materiały izolacyjne, płyty  gipsowe)

3. zużyte opony - 0,1 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny

Informujemy, że wprowadzono opłatę za dostarczenie odpadów powyżej określonych limitów w wysokości 565,16 zł/Mg brutto.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wprowadza się:

1. Formularz przyjęcia odpadów

2. Upoważnienie do transportu odpadów. 

Dokumenty można pobrać z załączników

SZALETY PUBLICZNE

Uprzejmie informujemy, iż Szalety publiczne przy ul. ks. J. Szafranka i Kard. St. Wyszyńskiego są bezpłatne.

ZMIANA STATUSU ZUK 01.09.2013

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.09.2013 r. zmienia się status prawny Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w miejsce zakładu budżetowego Gminy Mikołów powstanie jej jednostka budżetowa.

REGON: 243331674

 

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.