• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychOgłoszenia i komunikaty

AKCJA ZIMA

"AKCJA ZIMOWA"

W czasie trwania okresu zimowego zakład prowadzi "Akcję zimową" mającą na celu odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Mikołowa. Czas rozpoczęcia i zakończenia akcji jest uzależniony od panujących warunków atmosferycznych. Przewidywany okres obejmuje miesiące od 01.XI - 31.III. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi gminne I kolejności, następnie II i III. Do prowadzenia w/w akcji zakład zabezpiecza wymagany sprzęt do wykonywanych prac oraz środki do posypywania tj. sól , piasek.


Akcja odśnieżania i posypywania dróg gminnych jest prowadzona przez Dział Zieleni i Oczyszczania Miasta. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod numerem tel. 32 2264 187 wew. 105 lub 32 2260 310.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 31.12.2016 r. oraz 07.01.2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Dzieńdziela 44 będzie nieczynny.

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIKOŁOWIE

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie informuje, że w dniu 21.07.2016 r. zgodnie z Uchwała nr XX/478/2016  z dnia 28 czerwca 2016 wprowadzono Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie. http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8036.

Uchwała nr XX/477/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.  określa roczne limity przyjęcia odpadów do PSZOK (dot. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon) http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8035

LIMITY:

1. meble i inne odpadów wielkogabarytowe - 0,3 Mg/rok/nieruchomość lub lokal użytkowy 

2. odpady budowlane i rozbiórkowe - 0,2 Mg/rok/nieruchomość lub lokal użytkowy (gruz, papa, materiały izolacyjne, płyty  gipsowe)

3. zużyte opony - 0,1 Mg/rok/nieruchomość lub lokal użytkowy

Informujemy, że wprowadzono opłatę za dostarczenie odpadów powyżej określonych limitów w wysokości 565,16 zł/Mg brutto.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wprowadza się:

1. Formularz przyjęcia odpadów

2. Upoważnienie do transportu odpadów. 

Dokumenty można pobrać z załączników

Sprawozdanie z przebiegu oczyszczania zbiorników w Mikołowie na Dużych Plantach

załącznik w formacie pdf

Załączniki:
Pobierz plik (Mikołów sprawozdanie 8.10.2015 (1).pdf)Mikołów sprawozdanie 8.10.2015 (1).pdf[ ]1118 Kb

ZAKUP NAWOZU ORGANICZNEGO

ZUK Mikołów z przyjemnością informuje, iż nawóz organiczny „KOMPOZUK” produkowany z trawy i liści pomyślnie przeszedł wszystkie niezbędne badania laboratoryjne i decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został dopuszczony do obrotu.

Czytaj więcej...

SZALETY PUBLICZNE

Uprzejmie informujemy, iż Szalety publiczne przy ul. ks. J. Szafranka i Kard. St. Wyszyńskiego są bezpłatne.

ZMIANA STATUSU ZUK 01.09.2013

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.09.2013 r. zmienia się status prawny Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w miejsce zakładu budżetowego Gminy Mikołów powstanie jej jednostka budżetowa.

W związku z powyższym z dniem 01.09.2013 r. nastąpi zmiana  numeru NIP  i REGON  Zakładu Usług Komunalnych Mikołowie:

NIP: 635 183 22 49

REGON: 243331674

 

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.