• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychINFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że dnia 23.12.2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Dzieńdziela 44 będzie nieczynny.

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.