• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychPRACA -PILARZ

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie ul. Dzieńdziela 44

poszukuje pilarza do pracy na wysokości  na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowanych ofertą zatrudnienia prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 2262 551 wew. 117 Dział Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1300 .

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.