• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychKOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że dnia 20.04.2019 r.(sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 będzie nieczynny

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.