• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

ODBIÓR ODPADÓW PŁYNNYCH

Informujemy, że Zakład Usług Komunalnych nie świadczy usług związanych z odbiorem nieczystości płynnych. Wykaz firm uprawnionych znajduje się poniżej 

http://odpady.mikolow.eu/wykazy-i-rejestry/wykaz-przedsiebiorcow-swiadczacych-uslugi-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych-z-terenu-gminy-mikolow/

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.