• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

CENNIK ODPADY PSZOK od dnia 18.02.2021

Prosimy o zapoznanie się z nowym cennikiem dotyczącym przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mikołowie

http://zuk.mikolow.com.pl/attachments/article/201/332-2021.pdf

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.