• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

Regulamin PSZOK

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mikołowie

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.