• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

krótsze godziny pracy PSZOK

 

W dniu 10.12.2021 r. PSZOK będzie czynny w godzinach 6.30-16.30 

 

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.