• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

Nabór pracowników

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska ogłoszono https://zukmikolow.bip.net.pl/?c=299

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.