• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

Koszenie gminnych terenów zielonych

Koszenie na terenach gminnych miasta Mikołów

Za koszenie traw na terenach gminnych w Mikołowie odpowiada Zakład Usług Komunalnych
w Mikołowie. Prace obejmują
skoszenie trawy z trawników i poboczy, rowów etc. z wygrabieniem, zebraniem i usunięciem skoszonej trawy. Pracownicy ZUK zwykle rozpoczynają koszenia z końcem kwietnia/początkiem maja i kontynuują prace do października/listopada. W związku z dużą ilością terenów objętych koszeniem ZUK korzysta również z usług firmy zewnętrznej w czasie największej intensywności wzrostu traw. Zamówienia na usługę koszenia realizowane są sukcesywnie w miarę potrzeb.

Poza boiskami i placami zabaw, które są traktowane priorytetowo,  bo trawa pełni tam funkcję podłoża do gry i zabawy, trawy trzeba kosić przede wszystkim tam, gdzie mogą ograniczać widoczność, a tym samym stwarzać niebezpieczeństwo na drodze. Dlatego często kosi się pasy trawy wzdłuż dróg. Za koszenie trawy w pasach drogowych odpowiada zarządca drogi. Na terenie naszego miasta znajdują się drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe. Można zauważyć różnice w terminach koszenia przy sąsiadujących ze sobą drogach, a jest to uzależnione od zarządcy drogi. Zgłaszając konieczność koszenia w pasie drogi należy sprawdzić, do kogo należy dana droga.

Terminy koszenia uzależnione są od warunków pogodowych i wzrostu trawy.

KONTAKT:

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie

ul. Mieczysława Dzieńdziela 44, 43-190 Mikołów

e-mail: zuk@zuk.mikolow.eu

tel. 32 2262 551

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.