• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

Dane kontaktowe

Zakład Usług Komunalnych

ul. Mieczysława Dzieńdziela 44
43-190 Mikołów
REGON: 243331674
KONTO BANKOWE:
Mikołowski Bank Spółdzielczy nr 84 8436 0003 0000 0009 8805 0002

e-mail: zuk@zuk.mikolow.eu

 adres skrzynki EPUAP

/ZUKMikolow/domyslna

 

/ZUKMikolow/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie stron:

poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 14.00

Przyjmowanie odpadów- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Dzieńdziela 44:

Od poniedziałku do piątku  od godz. 6.30- 19.30

sobota od godz. 8.00- 15.30

 

SEKRETARIAT

tel. 32 2262 551 wew. 103

e-mail: zuk@zuk.mikolow.eu

 

Kierownik ZUK

Roman Naleśnik

e-mail: roman.nalesnik@zuk.mikolow.eu

 

Z-ca kierownika                                                                   

Monika Zielińska tel. 32 2262 551 wew. 106                      

e-mail: monika.zielinska@zuk.mikolow.eu

Główny Księgowy

Alina Malinowska tel. 32 2262 551 wew. 111

e-mail: alina.malinowska@zuk.mikolow.eu

DZIAŁ ZIELENI I OCZYSZCZANIA MIASTA                            

Michał Bodynek tel. 32 2264 187 wew. 105                       

e-mail: michal.bodynek@zuk.mikolow.eu                            

Marek Joneczko tel. 32 2264 187 wew. 107                       

e-mail: marek.joneczko@zuk.mikolow.eu                          

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Renata Kopel tel. 32 2262 551 wew. 114

e-mail: renata.kopel@zuk.mikolow.eu

Jadwiga Janusz tel. 32 2262 551 wew. 113

e-mail: jadwiga.janusz@zuk.mikolow.eu

DZIAŁ REMONTÓW DRÓG  

Przemysław Wróbel tel. 32 2264 187 wew. 104

e-mail: przemyslaw.wrobel@zuk.mikolow.eu                  

DZIAŁ PŁAC

Grażyna Jaroszek tel. 32 2262 551 wew. 115

e-mail: grazyna.jaroszek@zuk.mikolow.eu

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Tomasz Grabski tel. 32 2264 187 wew. 104                       

e-mail: tomasz.grabski@zuk.mikolow.eu                                             

WAGA tel. 32 2264 187 wew. 101

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Wioleta Kot te. 32 2262 551 wew. 117

e-mail: wioleta.kot@zuk.mikolow.eu

DZIAŁ GOSPODARCZY

Radosław Stolicki tel. 32 2264 187 wew. 112 e-mail: radoslaw.stolicki@zuk.mikolow.eu                        

Dział Zamówień Publicznych

Iwona Pędziwiatr tel. tel. 32 2262 551 wew. 103

e-mail: zam.publ@zuk.mikolow.eu

DZIAŁ USŁUG CMENTARNYCH

Wojciech Kowalik tel. 32 2264 187 wew. 107

e-mail: wojciech.kowalik@zuk.mikolow.eu

 

 

 

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.