• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

O firmie

 

Podstawa działania

 

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie działa w formie jednostki budżetowej od 01 września 2013 r., na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr XXXII/762/2013  z dnia 25 czerwca 2013  r. Podlega Burmistrzowi Miasta Mikołów. Jednostka dysponuje samodzielnie kontem bankowym, prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Miasta Mikołowa.

 

Kierownictwo Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

 

Kierownik Zakładu  Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie- mgr inż. Roman Naleśnik

Zastępca Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie - mgr inż. Monika Zielińska

Główny Księgowy - mgr Alina Malinowska

 

 

 

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.