• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychKC 3/2017 Sukcesywną dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku 2017

Zakład usług komunalnych w Mikołowie ogłasza przetarg w oparciu o KC o wartości poniżej 30 000 euro

dokumenty można pobrać ze strony :  http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1352

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.