• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychKC 4/2017 KOSZENIE TERENÓW ZIELONYCH

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie ogłasza przeatrg w oparciu o KC o wartości poniżej 30 000 euro 

dokumenty można pobrać ze strony http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1352

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.