KC 4/2017 KOSZENIE TERENÓW ZIELONYCH

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie ogłasza przeatrg w oparciu o KC o wartości poniżej 30 000 euro 

dokumenty można pobrać ze strony http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1352