• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychKC 5/2017 WYKONANIE ZANIŻEŃ PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH ORAZ PROGÓW WALNIAJĄCYCH

Treść ogłoszenia i dokumenty znajdują się w załącznikach 

termin składania ofert 25.05.2017 godz.9:00 Mikołów, ul. Dzieńdziela 44 (sekretariat)

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.