• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychKC 7-2018-DZIOMZ - DOSTAWA MATERIAŁU ROŚLINNEGO

Dokumenty do pobrania ze strony: http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1352 

Składanie ofert do dnia 28.02.2018r. godz. 8:50 Zakład Usług Komunalnych ul. M.Dzieńdziela 44 /Sekretariat/

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.