KC 7-2018-DZIOMZ - DOSTAWA MATERIAŁU ROŚLINNEGO

Kategoria: Przetargi w oparciu o kodeks cywilny - zakończone

Dokumenty do pobrania ze strony: http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1352 

Składanie ofert do dnia 28.02.2018r. godz. 8:50 Zakład Usług Komunalnych ul. M.Dzieńdziela 44 /Sekretariat/