• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychKC-8-2018-DZIOMZ DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGRODNICZYCH

Dokumenty do pobrania ze strony http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1352

składanie ofert do 06.03.2018 godz. 8:50 Zakład  Usług Komunalnych ul. M. Dzieńdziela 44 Mikołów (sekretariat)

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.