• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

KC 15/2018/PSZOK - DOSTAWA HOMOGENIZATORA

Dokumenty można pobrać ze strony http://www.zukmikolow.bip.net.pl/?a=74

Składanie ofert: do 26.11.2018 godz. 9:00 ZUK Mikołów, ul. Mieczysława Dzieńdziela 44

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.