• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

KC 16/2018/DZIOM Z - DOSTAWA MATERIAŁU ROŚLINNEGO

Dokumenty można pobrać ze strony http://www.zukmikolow.bip.net.pl/?a=76

Składanie ofert 19.12.2018 godz. 9:00 ZUK Mikołów ul. Dzieńdziela 44 (Sekretariat)

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.