• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

ROK 2019 OGŁOSZENIA PRZETARGÓW DO 30 000 EURO

aktualne ogłoszenia przetargów http://www.zukmikolow.bip.net.pl/?c=323

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.