• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychNabór pracowników

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracownicze.

Nabór na stanowisko - Wagowy

http://www.zukmikolow.bip.net.pl/?a=84

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.