• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZUK/DZP/2/2016 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mikołów w sezonie 2016/2017

28.10.2016r. - INFORMACJA O WYBORZE OFERT części 1-3, 5-9 - załączniki

28.10.2016r. - INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU część 4 - załącznik 

21.10.2016r. - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- załącznik 

w dniu 17.10.2016r. dokonano modyfikacji SIWZ - termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian - treść w załączniku 

W dniu 13.10.2016r. Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mikołów w sezonie 2016/2017

Treść ogłoszenia, SIWZ i dokumenty dla poszczególnych części znajdują się w załącznikach 

http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1351

 

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.