ZUK/DZP/2/2016 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mikołów w sezonie 2016/2017

28.10.2016r. - INFORMACJA O WYBORZE OFERT części 1-3, 5-9 - załączniki

28.10.2016r. - INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU część 4 - załącznik 

21.10.2016r. - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- załącznik 

w dniu 17.10.2016r. dokonano modyfikacji SIWZ - termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian - treść w załączniku 

W dniu 13.10.2016r. Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mikołów w sezonie 2016/2017

Treść ogłoszenia, SIWZ i dokumenty dla poszczególnych części znajdują się w załącznikach 

http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1351

 

Załączniki:
Pobierz plik (modyfikacja SIWZ_dzp-zuk-2-2016.pdf)MODYFIKACJA[ ]146 Kb
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 376793.pdf)Ogłoszenie nr 376793.pdf[ ]345 Kb
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[ ]589 Kb
Pobierz plik (otwarcie_dzp-zuk-2-2016.pdf)INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT[ ]454 Kb
Pobierz plik (Rejon  8 Drogi i place ZGL.pdf)DOKUMENTY REJON 8 DROGI I PLACE W ZASOBACH ZGL[ ]285 Kb
Pobierz plik (Rejon  9 chodniki.pdf)DOKUMENTY REJON 9 CHODNIKI[ ]282 Kb
Pobierz plik (Rejon 1  Centrum I.pdf)DOKUMENTY REJON 1 CENTRUM I[ ]284 Kb
Pobierz plik (Rejon 2 Centrum  II.pdf)DOKUMENTY REJON 2 CENTRUM II[ ]363 Kb
Pobierz plik (Rejon 3 Gronie gniotek.pdf)DOKUMENTY REJON 3 GNIOTEK[ ]283 Kb
Pobierz plik (Rejon 4 Reta-Śmiłowice-Goj.pdf)DOKUMENTY REJON 4 RETA-ŚMIŁOWICE-GOJ[ ]285 Kb
Pobierz plik (Rejon 5 Paniowy Borowa Wieś.pdf)DOKUMENTY REJON 5 PANIOWY-BOROWA WIEŚ[ ]283 Kb
Pobierz plik (Rejon 6 Mokre.pdf)DOKUMENTY REJON 6 MOKRE[ ]282 Kb
Pobierz plik (Rejon 7 Bujaków.pdf)DOKUMENTY REJON 7 BUJAKÓW[ ]283 Kb
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[ ]419 Kb
Pobierz plik (unieważnienie cz 4_zuk-dz-2-2016.pdf)UNIEWAŻNIENIE cz.4[ ]106 Kb
Pobierz plik (wybór cz 1_zuk-dzp-2-2016.pdf)WYBÓR OFERTY cz. 1[ ]140 Kb
Pobierz plik (wybór cz 2_zuk-dzp-2-2016.pdf)WYBÓR OFERTY cz. 2[ ]140 Kb
Pobierz plik (wybór cz 3_zuk-dzp-2-2016.pdf)WYBÓR OFERTY cz. 3[ ]152 Kb
Pobierz plik (wybór cz 5_zuk-dzp-2-2016.pdf)WYBÓR OFERTY cz. 5[ ]158 Kb
Pobierz plik (wybór cz 6_zuk-dzp-2-2016.pdf)WYBÓR OFERTY cz. 6[ ]149 Kb
Pobierz plik (wybór cz 7_zuk-dzp-2-2016.pdf)WYBÓR OFERTY cz. 7[ ]142 Kb
Pobierz plik (wybór cz 8_zuk-dzp-2-2016.pdf)WYBÓR OFERTY cz. 8[ ]134 Kb
Pobierz plik (wybór cz 9_zuk-dzp-2-2016.pdf)WYBÓR OFERTY cz. 9[ ]142 Kb