CUW/01/2017/ZUK Dostawa paliw płynnych w roku kalendarzowym 2017 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie informuje że został ogłoszony przetarg na Dostawę paliwa dokumenty dostępne na stronie 

http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1418&a=60&n_id=1323