• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychCUW/09/2017/ZUK Dostawa kruszyw dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku 2017

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie informuje, że został ogłoszony przetarg na:

Dostawę kruszyw dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku 2017

http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1418&a=60&n_id=1364 

 

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.