CUW/09/2017/ZUK Dostawa kruszyw dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku 2017

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie informuje, że został ogłoszony przetarg na:

Dostawę kruszyw dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku 2017

http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1418&a=60&n_id=1364