CUW/61/2017/ZUK DOSTAWA KRUSZYW

Informujemy, że został ogłoszony przetarg na "Dostawę kruszyw dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie" SIWZ można pobrać ze strony http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1418&a=60&n_id=1465.

Termin składania ofert 06.09.2017r. godz. 9:00