• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychCUW/71/2017/ZUK DOSTAWA SOLI DROGOWEJ

Informujemy, że został ogłoszony przetarg na: Dostawę soli drogowej luzem na potrzeby zimowego utrzymania dróg dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w sezonie 2017/2018 

SIWZ można pobrać ze strony: http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1418&a=60&n_id=1506

Składanie ofert - Centrum Usług Wspólnych  ul. Karola Miarki 9 w Mikołowie – pokój nr 3 - SEKRETARIAT do dnia 11.10.2017r, do godziny 09:00

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.