• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychCUW/PN/12/2018/ZUK Zakup i sukcesywna dostawa kruszyw dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku 2018.

Dokumentacja przetargowa do pobrania ze strony http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1418&a=60&n_id=1665

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:2018-03-05, godzina: 09:00 Centrum Usług Wspólnych ul. Karola Miarki 9 , 43-190 Mikołów

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.