• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychCUW/PN/13/2018/ZUK Zagospodarowanie terenu zieleńca miejskiego przy ul. Więcka (dawna Rajcy) w Mikołowie

Dokumentacja przetargowa do pobrania ze strony http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1418&a=60&n_id=1669

Termin składania ofert: 15.03.2018r, do godziny 09:00 Centrum Usług Wspólnych ul. Karola Miarki 9 w Mikołowie – pokój nr 3 - SEKRETARIAT

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.