• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

ZUK_PN_1_2019_Zakup i dostawa soli drogowej luzem do zimowego utrzymania dróg dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku 2019

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę soli drogowej

Dokumentacja w załącznikach

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.