• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

wykonywanie remontów dróg i chodników, placów

Zakład wykonuje remonty bieżące dróg i chodników gminnych dla Urzędu Miasta Mikołowa

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.