• Pielęgnacja zieleni miejskiej

    Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

  • Bieżące remonty dróg i chodników gminnychZAMÓWIENIA PUBLICZNE od 01.01.2021

Letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg, chodników, placów

Zakład w okresie letnim utrzymuje czystość dróg i chodników gminnych na terenie miasta Mikołowa poprzez zamiatanie i usuwanie wszelkich nieczystości. Natomiast w czasie trwania okresu zimowego prowadzona jest "Akcja zimowa".

"AKCJA ZIMOWA"

W czasie trwania okresu zimowego zakład prowadzi "Akcję zimową" mającą na celu odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Mikołowa. Czas rozpoczęcia i zakończenia akcji jest uzależniony od panujących warunków atmosferycznych. Przewidywany okres obejmuje miesiące od 01.XI - 31.III. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi gminne I kolejności, następnie II i III. Do prowadzenia w/w akcji zakład zabezpiecza wymagany sprzęt do wykonywanych prac oraz środki do posypywania tj. sól , piasek.


Akcja odśnieżania i posypywania dróg gminnych jest prowadzona przez Dział Zieleni i Oczyszczania Miasta. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod numerem tel. 32 2264 187 wew. 105 lub 32 2262 551.

Copyright © Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie.