Utrzymanie i pielegnacja terenów zielonych

Kategoria: Informacje

Zakład prowadzi:

 1. konserwację zieleni niskiej:

  • koszenie, odchwaszczanie, nawożenie i regeneracja trawników,
  • cięcia formujące, odmładzające, sanitarne krzewów wolnostojących, w grupach i żywopłotów,
  • nawożenie, wykładanie folii i kory na klombach krzewów ozdobnych,
  • obsada terenów zielonych,
  • uzupełnianie roślinności niskiej,
  • prace porządkowe.
 2. konserwację zieleni wysokiej:

  • cięcia redukcyjne i sanitarne w koronach drzew, leczenie ran i ubytków powierzchniowych i wgłębnych,
  • cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych linii teleenergetycznych, karczowanie pni,
  • wycinka drzew trudnych,
  • napowietrzanie systemu korzeniowego,
  • dobór gatunków drzew do nasady,
  • inwentaryzacja drzew, preliminarz kosztów wycinki,
  • opinie, ekspertyzy dendrologiczne,
  • nadzór inspektorski nad prowadzonymi pracami.
 3. ochronę drzew na placach budowy:

  • zabezpieczenie systemu korzeniowego podczas prowadzenia robót ziemnych,
  • zabezpieczenie pni przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  • napowietrzanie systemu korzeniowego,
  • ochrona drzew przy zmianie poziomu gruntu.
 4. wykonawstwo terenów zieleni, ogrodów ozdobnych:

  • makro i mikroniwelacja terenu pod założenie zieleni,
  • zakładanie trawników sianych, dywanowych z rolki,
  • wykonawstwo elementów ogrodów ozdobnych: skalniaków, rabat bylinowych, żywopłotów, palisady,
  • zakładanie terenów zieleni.
 5. konserwację rowów melioracyjnych:
  • oczyszczanie z zanieczyszczeń, namułu,
  • kopanie rowów melioracyjnych - ręczne i mechaniczne,
  • modelowanie skarp rowów melioracyjnych.